Proofreader – teknisk översikt

Proofreader är både webbaserad och kan installeras som en plugin (tillägg) i ett antal olika program, som Sitevision, Episerver, WordPress, MS Word och Google Docs.

Så kommunicerar Proofreader

PDF-dokumentet nedan ger en teknisk översikt över hur Proofreader kommunicerar, från användare till server.

Via webben eller som plugin

Att använda Proofreaders tjänster via webben kräver ingen installation. Om ni vill lägga in Proofreader i exempelvis Word, ska ni installera tillägget i den interna IT-miljön.

Hur hanteras texter av Proofreader?

Texterna skickas krypterat (säker anslutning, https/SSL) till Proofreaders servrar, där systemet läser och analyserar texterna i arbetsminnet (inte på disk). Sedan skickas ett svar med resultat av analysen till klienten. Det som lagras i våra loggar är datum, tid, IP-adress, användarnamn (när det gäller plugins är detta ett användarkonto som loggar in automatiskt i bakgrunden), vilken applikation som anropar servern och textens längd. Inget innehåll lagras.

Använder Proofreader en AI?

Det är vår egen algoritm som används i Proofreader, tillsammans med en stor mängd skrivregler. Vi håller just nu på att förbereda systemet för AI (artificiell intelligens). Självklart kommer vi då också att se till att texter fortsättningsvis hanteras på säkrast möjliga sätt.

Mer information och support

Vill du få mer information om Proofreader, olika plugins och tekniken bakom, kontakta vår support.