Installation av Proofreader för Episerver

Så här ska Proofreader Prologs plugin installeras i Episerver. Vi ger två exempel, för Episerver 11 och CMS 12. Kontrollera också vilken version av TinyMCE som ni använder, så att den parametern blir korrekt.

Den adress som används för att ladda Proofreader Prologs plugin i Episerver är följande:

https://www.proofreader.se/load_plugin?u=username&p=password&v=version

Exempel för att ladda extern plugin i Episerver 11 (TinyMCE)

config.Default()
          .AddExternalPlugin(”proofreaderprolog”, ”https://www.proofreader.se/load_plugin?u=username&p=password&v=version”);

Observera: Ni måste också aktivera att pluginen ska synas i texteditorns verktygsfält.

Exempel för CMS 12 (TinyMCE)

Lägg till följande i Startup.cs:

services.Configure<TinyMceConfiguration>(config =>
{
    config.Default()
          .AddEpiserverSupport()
          .AddExternalPlugin(”proofreaderprolog”, ”https://www.proofreader.se/load_plugin?u=username&p=password&v=version”)
          .AppendToolbar(”proofreaderprolog”);

Parametrar som ska användas

Byt ut username och password till det användarnamn och lösenord som ni får från oss.

Parametern ”v” anger vilken version av TinyMCE som används. Vi har stöd för ”v=4” och ”v=5”, det vill säga version 4 och 5 av TinyMCE.