Att skriva klarspråk

Att skriva vårdat, enkelt, och begripligt brukar kallas för klarspråk. Att skriva klarspråk ger många fördelar.

När dina kunder snabbt förstår era mejl eller brev, enkelt hittar rätt information på er webbplats eller kan använda era digitala tjänster, så stärker det ert varumärke. Men det gör också ert klarspråksarbete lönsamt. Det minskar trycket på er organisation eftersom färre kunder behöver få hjälp per telefon.

Klarspråk innebär flera saker. Det kan till exempel vara att ni bestämmer hur era facktermer och fackförkortningar ska förklaras när de används. Att vanliga förkortningar alltid ska skrivas ut i klartext. Hur ni undviker ett ålderdomligt eller svårt språk, och att ni säger samma sak när ni menar samma sak. Ska ni till exempel kalla den kommunala badanläggning för badhus eller simhall? Och vad är det egentligen för skillnad mellan permittering, uppsägning, avsked och varsel.

Bildspråk är vanligt och ställer till med problem för olika läsargrupper. Samtidigt är bildspråket svårt för skribenten att upptäcka. Med bildspråk menas ett uttryck där orden som ingår inte längre har någon koppling till själva uttrycket. Ofta på grund av att uttrycket är så gammalt att dess ursprungliga betydelse är okänt för de flesta. I svenska språket finns det cirka 5 000 sådana uttryck. Bildspråk kallas också idiomatiska uttryck. Vad innebär det till exempel att ge någon ett handtag? Att julen står för dörren? Att något är på tapeten?

Att arbeta med klarspråk är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet.

Det är mycket att tänka på som medarbetare, skribent eller informatör. Men även för organisationen i sin helhet.

En bra start i arbetet med klarspråk är att tillsammans ta fram och enas om dokument med allmänna skrivregler och riktlinjer för hur era olika verksamheter ska uttrycka sig. Ni kan också välja att genomföra skrivarkurser som bygger på klarspråk.

Men många tycker är att detta inte räcker hela vägen. Dels blir dokumenten långt ifrån heltäckande, dels är de inte särskilt tillgängliga och enkla att arbeta med.

Vårt sätt att skriva är väldigt personligt och präglat av både skolgång och arbetsliv. Det är svårt att förändra. Och även om viljan och förståelsen finns, så når utbildningar och dokument bara en bit på vägen. I vardagen blir det ändå den enskilde skribenten som själv tvingas bedöma vad som är ett bra tilltal eller en svår eller otydlig formulering.

Det är oftast inte alls självklart vad som gör läsandet svårt för olika målgrupper. Inte ens för den erfarne skribenten.

Med Proofreader skapar ni ett innehåll som är begripligt på riktigt, med bra ordval, korrekt tilltal och med en god läsbarhet. Språket blir tillgängligt och inkluderande. Ni får också hjälp med att benämna saker, orter eller anläggningar så som ni har kommit överens om.

Proofreader ger en bra och pedagogisk utgångspunkt i ert klarspråksarbete. Tillsammans sätter ni gemensamma och mätbara mål som ni sedan kan följa upp. Proofreader är det enda verktyget på marknaden som på riktigt mäter ert språkarbete. Verktyget ger stöd i hela arbetet, både direkt när texten skrivs till en uppföljning av allt innehåll som publicerats på webbplatsen. Staplar och diagram visar tydligt hur era texter hela tiden blir bättre på att följa viktiga skrivregler och rekommendationer.

Och sist men inte minst: Proofreader är också ett viktigt stöd i samtalen med chefer och beslutsfattare när ni vill be om resurser och tid för att nå de mål som ni tillsammans vill sätta.

Proofreader har sedan 2004 hjälpt över 200 offentliga verksamheter att öka både tillgänglighet och användbarhet i sin kommunikation. Vårt mål är att med smarta digitala verktyg ge stöd i kundens arbete med klarspråk.