Installation av Proofreader för Word

Proofreader Prologs tillägg för Word är baserat på Office Javascript för Word 2016 eller nyare. Tillägget fungerar för Word på Windows och MacOS samt för webbversionen.

En så kallad manifest-fil (xml), som ni får av oss, ska göras tillgänglig för Word. Med hjälp av filen så kan Word anropa Proofreaders server, där tillägget körs. Anropet sker via https (säker anslutning). Därmed blir Proofreaders tillägg tillgängligt för användaren via en ”Taskpane” i Word.

Fungerar inte knappen ”Kontrollera texten” i Proofreader-panelen? Se Observera i slutet av denna text.

– Så här ser det ut när Proofreader-tillägget körs i Word (panelen till höger):
https://www.proofreader.se/dokument/proofreader_word-1.png (ny flik)
https://www.proofreader.se/dokument/proofreader_word-2.png (ny flik)

Microsoft förespråkar att större organisationer ska använda Microsoft Office 365 Admin Center (administrationscentret) för att distribuera tillägget till olika användare och/eller grupper.

– Mer om administrationscentret:
https://docs.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/admin/manage/manage-deployment-of-add-ins?view=o365-worldwide (extern länk, ny flik)

Om man inte har tillgång till administrationscentret, går det att dela ut manifest-filen via ett ”Network share”, en delad katalog. När det gäller MacOS ska manifest-filen placeras i en förutbestämd katalog.

– Information och exempel på olika sätt att distribuera tillägg, både för test och för produktion:
https://docs.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/publish/publish (extern länk, ny flik)

→ Observera: Vissa kombinationer av Word och Windows använder komponenter i Internet Explorer 11. För dessa krävs en särskild inställning i manifest-filen. Om Word-tillägget inte fungerar (inget händer när man klickar på ”Kontrollera texten”-knappen), kontakta vår support så återkommer vi med inställningen. Mer information om detta:
https://docs.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/concepts/browsers-used-by-office-web-add-ins (extern länk, ny flik)