Installation av Proofreader för Google Docs

Proofreader Prologs tillägg (add-on) för Google Docs består av ett apps script-projekt. Tillägget anropar Proofreaders server, skickar texten i dokumentet för kontroll och presenterar sedan resultatet. Tillägget når användaren via en egen meny, ”Proofreader”, i dokumentet. I menyn väljer användaren mellan: – ”Visa resultatet direkt i sidopanelen”– ”Visa resultatet i ett eget fönster” Bild som … Läs mer

Installation av Proofreader för Episerver

Så här ska Proofreader Prologs plugin installeras i Episerver. Vi ger två exempel, för Episerver 11 och CMS 12. Kontrollera också vilken version av TinyMCE som ni använder, så att den parametern blir korrekt. Den adress som används för att ladda Proofreader Prologs plugin i Episerver är följande: https://www.proofreader.se/load_plugin?u=username&p=password&v=version Exempel för att ladda extern plugin … Läs mer

Proofreader – teknisk översikt

Proofreader är både webbaserad och kan installeras som en plugin (tillägg) i ett antal olika program, som Sitevision, Episerver, WordPress, MS Word och Google Docs. Så kommunicerar Proofreader PDF-dokumentet nedan ger en teknisk översikt över hur Proofreader kommunicerar, från användare till server. Via webben eller som plugin Att använda Proofreaders tjänster via webben kräver ingen … Läs mer

Handledningar för Prolog och Kontext

Här hittar du kortfattade handledningar för Proofreader Prolog och Kontext. Dokumenten är i PDF-format. Handledning för Proofreader Prolog: Handledning för Proofreader Kontext: