Skrivstöd för webbplatser och dokument

Proofreader är ett skrivstöd för klarspråk. Med Proofreader får du hjälp att skriva vårdat, enkelt och begripligt och du får ett bra stöd i både fackspråk och vardagsspråk. Programmet använder över 15 000 skrivregler för språk och läsbarhet och ger tydliga och pedagogiska förslag på hur texten kan bli bättre. Proofreader kontrollerar även stavning, textlängder och läsbarhetsindex (Lix) samt trasiga länkar och otydliga länkformuleringar.

De skrivregler som används är Svenska skrivregler, Myndigheternas skrivregler och Regeringskansliets svarta lista.

Proofreader består av två delar:

Proofreader Prolog
– Kontrollera texten när du skriver den. För dokument och webbtexter.
– Stöd finns för Microsoft Word, Microsoft 365, Google Docs, Sitevision, EPiServer och WordPress.

Informationsblad i PDF-format:

https://foretaget.proofreader.se/wp-content/uploads/2022/02/Proofreader_Prolog.pdf

Proofreader Kontext
– För webbplatser och intranät, för det som redan är publicerat.
– Schemalagda kontroller av texter och länkar på dina webbplatser.

Informationsblad i PDF-format:

https://foretaget.proofreader.se/wp-content/uploads/2022/02/Proofreader_Kontext.pdf

BAKGRUND: VARFÖR ANVÄNDA KLARSPRÅK?

Sedan 2009 har Sverige en språklag som säger att det skriftliga och muntliga språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Lagen säger också att myndigheter har ett särskilt ansvar för att de inom sina olika verksamheter har svenska termer som är tillgängliga, används och utvecklas. Det betyder att ni som myndighet måste kommunicera på enkel och begriplig svenska med enskilda invånare och vid allmän information. Det gäller i alla kanaler där ni kommunicerar, till exempel via mejl, dokument och på webbplatsen. Det är detta som kallas klarspråk. Och även om lagen bara gäller offentliga verksamheter, så tjänar alla på att tänka klarspråk i sin kommunikation.

Ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt
Klarspråk innebär att skriva texter som är tydliga och begripliga och som fungerar i sitt sammanhang. Att anpassa verksamhetens texter till dess olika målgrupper är ytterst en demokratisk fråga – alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad offentliga verksamheter säger.

Språkrådet förklarar klarspråk så här:

Vårdat: följ den officiella språkvårdens rekommendationer.
Begripligt: undvik svåra ord och krånglig grammatik.
Enkelt: skriv så att läsaren förstår.

Fördelar med klarspråk
Klarspråk är att skriva för läsaren, mottagaren eller användaren. Även om olika texter kan ha olika mål, så vill alla att deras texter ska bli lästa och förstådda. Kanske också att det innebär att någon gör någonting eller reagerar. Med klarspråk förstår läsaren texten snabbare. Därför är klarspråk något som alla vinner på i längden – både offentlig och privat verksamhet.

Klarspråk leder till
– bättre läsbarhet.
– högre trovärdighet.
– att fler läsare förstår innehållet.
– färre missförstånd och frågor.
– minskad frustration.
– bättre service.
– sparad tid, energi och pengar.
– bättre sökbarhet på nätet.
– en positivare bild av avsändaren.