Vår dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster behöver vi, Proofreader HB, behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår den innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på: info@proofreader.se

Genom att beställa eller använda Proofreader HB:s tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Proofreader HB använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, produkter och tjänster, sociala medier, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (till exempel en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (till exempel på kurser).

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra produkter och tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

Person- och kontaktinformation
– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

Betalningsinformation
– fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

Person- och kontaktinformation
– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

Information om produkter, tjänster och leveranser
– detaljer angående de produkter och tjänster du prenumererar på eller köper, till exempel rapporter, programvaror, system, tjänster, utbildningar, samt utskick och nyhetsbrev som du läser.

Finansiell information
– kreditvärdighet.

Historisk information
– tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik.

Enhetsinformation
– till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund eller utföra våra åtaganden gentemot samarbetspartners och återförsäljare. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

När du bokar demonstration av produkter, tjänster

 • Företagsuppgifter: Företag/Organisation, Organisationsnummer, Adressuppgifter
 • Kontaktuppgifter: Namn, Yrkesroll, E-post, Telefonnummer, *Meddelande

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke

När du beställer/beställt produkter, tjänster, utbildningar och tecknar avtal med oss

 • Företagsuppgifter: Företag/Organisation, Organisationsnummer, Adressuppgifter, Faktureringsinformation
 • Kontaktuppgifter: Namn, Yrkesroll, E-post, Telefonnummer, *Meddelande
 • Produkt- och tjänsteinformation: Namn, Yrkesroll, E-post, IP-adress, Telefonnummer, *Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

När du kontaktar oss via webbformulär

 • Kontaktuppgifter: Namn, Yrkesroll, E-post, Telefonnummer
 • Företagsuppgifter: Företag/Organisation
 • Ärendeinformation: *Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse.

När du kontaktar oss via e-post och telefon

 • Kontaktuppgifter: Namn, Titel, E-post, Telefonnummer
 • Företagsuppgifter: Företag/Organisation
 • Ärendeuppgifter: *Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse.

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

 • Kontaktuppgifter: Namn, E-post

Rättslig grund: Samtycke.

När du är är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

 • Foto/video: Fotografier, Publikbilder, Arbetsplatsbilder, Videofilmer

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke.

När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

 • Kontaktuppgifter: Namn
 • Företagsuppgifter: Företag/Organisation
 • Ärendeinformation: Svar och omdömen, *Svar på frågor i löptext

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke.

Kommer vi dela vidare din information?

För att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig kan vi komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom samarbetspartners, leverantörer och underleverantörer. Vi kan också komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en korrekt skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Om Proofreader HB eller en väsentlig del av Proofreader HB:s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Proofreader HB:s kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar och hanterar personuppgifter endast inom Sverige.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

Rätt till tillgång till din data. Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag på de uppgifter Proofreader HB har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Rätt att bli raderad. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. I de fall dina personuppgifter krävs på grund av svensk eller europeisk lag eller domstols- eller myndighetsbeslut blockerar vi den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt att dra in ett samtycke. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela eventuella ändringar på webbplatsen foretaget.proofreader.se.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på: info (at) proofreader.se

Personuppgiftsansvarig är Proofreader HB med organisationsnummer 969706-3577.