Installation av Proofreader för Google Docs

Proofreader Prologs tillägg (add-on) för Google Docs består av ett apps script-projekt. Tillägget anropar Proofreaders server, skickar texten i dokumentet för kontroll och presenterar sedan resultatet.

Tillägget når användaren via en egen meny, ”Proofreader”, i dokumentet. I menyn väljer användaren mellan:

– ”Visa resultatet direkt i sidopanelen”
– ”Visa resultatet i ett eget fönster”

Bild som visar Proofreader Prolog i Google Docs: https://foretaget.proofreader.se/wp-content/uploads/2024/03/Proofreader-gdocs-med-meny.png

Sidopanelen (till höger) är alltid synlig. Skillnaden mellan menyvalen är om resultatet från Proofreaders textkontroll ska visas direkt i panelen, eller i ett fristående fönster. Det fristående fönstret kan användaren flytta eller ändra storlek på.

Tillägget Proofreader Prolog består av tre filer:

– proofreader.gs
– sidebar.html
– sidewindow.html

Tillägget aktiveras på två olika sätt:

– det laddas inuti dokumentet (så kallat container-bound)
– ett fristående apps script (så kallat stand-alone), som varje dokument kan läsa in