Moduler och priser

Tabellerna här nedan visar de moduler som finns till Proofreader Prolog och Kontext.

Proofreader Prolog

Skriv och kontrollera dina texter, dokument och publicerade webbsidor. Prolog visar om texterna följer skrivregler för språk och god läsbarhet. Anmärkningar markeras i texten med förslag till förbättringar.

ModulBeskrivningPris
Prolog Web


Google Chrome
MS Edge
Prologs webbaserade textbehandlare, samt stöd för Chrome och Edge. Körs via Proofreaders server, eller som plugin i Chrome/Edge.

Fritt antal användare ingår vid beställning av en Kontext-modul.
950 SEK
Prolog CMS

Episerver
Sitevision
WordPress
Episerver: stöd för TinyMCE version 4 och 5. Installeras på kundens server via Proofreaders server.
Sitevision: modulen beställs direkt från Sitevision. Modulen heter fortfarande Valideratext (det äldre namnet) i deras prislista.

Fritt antal användare ingår vid beställning av Kontext CMS.
950 SEK (*)
Prolog Doc

MS Word
Kontrollera dina texter direkt i Word-dokumentet. Gäller för Word version 2016 och nyare. Installeras hos kunden, körs via Proofreaders server.

Fritt antal användare ingår vid beställning av Kontext Doc.
950
Tabellen visar de olika moduler som Prolog erbjuder. Priser gäller per användare och år. Vid fler än 10 användare, be om offert. Moms tillkommer till alla priser.

* Sitevisions modul beställs av Sitevision, som även tar en egen avgift.

Notera att MS Word, Google Chrome, MS Edge, Episerver, SiteVision och WordPress är varumärken eller registrerade varumärken av respektive ägare. och ® symbolerna används inte på denna webbplats.

Proofreader Kontext

Regelbundna rapporter över tusentals webb- eller dokumentsidor. Kontext ger besked om hur väl texterna följer skrivregler och läsbarhet (klarspråk), länkar och tillgänglighet samt visar på risk för känslig personlig information.

ModulBeskrivningPris
Kontext CMSSkapar rapport över webbsidor eller sidor på intranätet som får anmärkningar med förslag till ändringar, baserat på skrivregler, läsbarhet (klarspråk) samt länkar.

I priset ingår fritt antal användare av Prolog Web och Prolog CMS.
34 000 SEK
Kontext DocSkapar rapport över dokument på era filservrar (PDF, Word). Ger anmärkningar och förslag till ändringar, baserat på skrivregler, läsbarhet (klarspråk) samt länkar. Installeras hos kunden.

I priset ingår fritt antal användare av Prolog Web och Prolog Doc.
Offert

Lanseras
Q1 2022
Nya funktionerKontroll av tillgänglighet (webbdirektivet) samt känslig information ur ett GDPR-perspektiv.Lanseras
Q1 2022
Tabellen visar de moduler och funktioner som finns eller snart lanseras till Kontext. Priser nedan gäller per webbplats eller server och år. Vid fler webbplatser eller servrar, be om offert. Moms tillkommer till samtliga priser.