Moduler och priser

Tabellerna här nedan visar de moduler som finns till Proofreader Prolog och Kontext.

Proofreader Prolog och Kontext

Skriv och kontrollera dina texter, dokument och publicerade webbsidor.

Prolog visar hur väl dina texter och dokument följer skrivregler för språk och god läsbarhet. Anmärkningar markeras i texten med förslag till förbättringar.

Kontext ger schemalagda rapporter över din webbplats samtliga sidor. Där ser du hur väl webbplatsens texter följer skrivregler för språk och god läsbarhet.

Prolog Pris
MS Word
Kontroller din text direkt i din ordbehandlare. Gäller för Word version 2016 och nyare. Installeras hos kunden, körs via Proofreaders server.
Offert
Microsoft 365
Webbaserat. Installeras som plugin hos kunden.
Google Docs
Webbaserat. Installeras som plugin hos kunden.
Episerver
Stöd för TinyMCE version 4 och 5. Installeras på kundens server via Proofreaders server.
Sitevision
Modulen beställs direkt från Sitevision, som även tar en egen avgift. Modulen heter fortfarande Valideratext (det äldre namnet) i deras prislista.

Kontext
Skapar rapport över webbsidor eller sidor på intranätet som får anmärkningar med förslag till ändringar, baserat på skrivregler, läsbarhet (klarspråk) samt länkar.Offert
Notera att MS Word, Microsoft 365, Google, Episerver, Sitevision och WordPress är varumärken eller registrerade varumärken av respektive ägare. och ® symbolerna används inte på denna webbplats.