Skriv vårdat, enkelt och begripligt

Proofreader – Sveriges kanske smartaste stöd för klarspråk

Proofreader är en smart språktjänst som hjälper dig att skriva klarspråk, det vill säga vårdat, enkelt och begripligt. Programmet använder skrivregler för språk och läsbarhet för att ge dig förslag på hur dina texter kan bli bättre. Proofreader mäter också textlängder och läsbarhetsindex (LIX) samt tittar på om det finns trasiga eller otydliga länkar.

Proofreader består av två delar:

Prolog
– när du vill ha hjälp med att skriva klarspråk i dokument eller texter för webben.

Kontext
– när du vill mäta hur texterna på din webbplats följer viktiga skrivregler för språk och god läsbarhet.

En bra plattform i ditt arbete med klarspråk, helt enkelt.

På offentlig verksamhet ställs särskilda krav

Arbetar du i en kommun, region eller myndighet? Vi ger dig stöd i att använda klarspråk. Med det menas ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Det allra viktigaste är att språket är anpassat efter de behov som dina mottagare har.

Definition av klarspråk: Ett språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna.

Källa: Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) och Terminologicentrum TNC: Definitioner av klarspråk och klarspråksarbete / 2013.