Skriv vårdat, enkelt och begripligt

Proofreader – Sveriges kanske smartaste stöd för klarspråk

Proofreader är en smart språktjänst som mäter hur vårdat, enkelt och begripligt du skriver. Programmet använder skrivregler för språk och läsbarhet för att ge pedagogiska förslag på hur din text kan bli bättre. Kontroll görs också av textlängder, läsbarhetsindex (LIX) och om det finns trasiga eller otydliga länkar.

Proofreader består av två delar:

Prolog
– när du vill skriva dokument eller webbtexter.

Kontext
– när du vill kontrollera texter som redan är publicerade på din webbplats eller intranät.
– när du vill mäta texter i ditt dokumentarkiv.

En bra plattform i ditt arbete med klarspråk, helt enkelt.

På offentlig verksamhet ställs särskilda krav

Arbetar du i en kommun, region eller myndighet? Vi ger dig stöd i att använda klarspråk. Med det menas ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Det allra viktigaste är att språket är anpassat efter de behov som dina mottagare har.

Definition av klarspråk: Ett språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna.

Källa: Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) och Terminologicentrum TNC: Definitioner av klarspråk och klarspråksarbete / 2013.