Skriv vårdat, enkelt och begripligt

Proofreader – Sveriges kanske smartaste stöd för klarspråk

Proofreader är en smart språktjänst som mäter hur vårdat, enkelt och begripligt du skriver. Den består av två delar:

Prolog med modulerna WebEdit, CMSEdit och DocEdit som visar hur dina texter följer skrivregler för språk och läsbarhet – när du skriver dem – och ger pedagogiska förslag på förbättringar. Det kan vara till exempel i ett dokument, ett mejl eller en text för webbplatsen.

Kontext med modulerna CMSServer och DocServer som visar hur väl dina webbplatser, intranät eller dokumentarkiv följer samma skrivregler.

Programmet tittar också på textlängder och läsbarhetsindex (LIX) samt söker efter trasiga länkar och otydliga länktexter.

En bra plattform i ert arbete med klarspråk, helt enkelt.

OBS! Under första kvartalet 2022 lanserar vi nya och smarta funktioner för kontroll av tillgänglighet (webbdirektivet) och om det finns känslig information ur ett GDPR-perspektiv.

Fram till den 30 november 2021 har vi en kampanj där dessa nya funktioner ingår i abonnemanget utan extra kostnad. Passa på att boka en demo i god tid så du inte missar det här erbjudandet. På demon tittar vi till exempel på hur det ser ut på just dina webbplatser.

På offentlig verksamhet ställs särskilda krav

Arbetar du i en kommun, region eller myndighet? Vi ger dig stöd i att använda klarspråk. Med det menas ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Det allra viktigaste är att språket är anpassat efter de behov som dina mottagare har.

Definition av klarspråk: Ett språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna.

Källa: Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) och Terminologicentrum TNC: Definitioner av klarspråk och klarspråksarbete / 2013.