Skriv vårdat, enkelt och begripligt

Proofreader – Sveriges kanske smartaste stöd för tillgängliga texter

Proofreader är en digital språktjänst som hjälper dig att skriva enkelt och tillgängligt. Verktyget mäter hur väl din text följer riktlinjer och skrivregler för god läsbarhet.

Du kan använda Proofreader på två sätt:

Prolog
– när du skriver vanliga dokument eller webbtexter. Färgmarkeringar visar var och hur din text kan bli enklare och mer tillgänglig. Stöd finns för Word, Google Docs, Sitevision, EPiServer och WordPress.

Kontext
– när du vill mäta texter på din webbplats. Även här visar färgmarkeringar var och hur språket på dina webbsidor kan bli enklare och mer tillgängligt. Körs i valfri webbläsare.

Proofreader passar bra för dig som arbetar i en kommun, region eller myndighet. Då ska du använda klarspråk, det vill säga ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Klarspråk är viktigt för att dina mottagare ska förstå vad du vill säga.

På offentlig verksamhet ställs särskilda krav

Arbetar du i en kommun, region eller myndighet? Vi ger dig stöd i att använda klarspråk. Med det menas ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Det allra viktigaste är att språket är anpassat efter de behov som dina mottagare har.

Definition av klarspråk: Ett språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna.

Källa: Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) och Terminologicentrum TNC: Definitioner av klarspråk och klarspråksarbete / 2013.