Kontrollera tillgänglighet och GDPR

Just nu jobbar vi för fullt med att bli klar med nya funktioner i Proofreader. Och det är verkligen två efterlängtade funktioner.

Dels inför vi kontroll av webbplatsers tekniska tillgänglighet, dels om ett dokument eller en webbplats har ett innehåll som bör ses över utifrån GDPR. I det senare fallet kan det till exempel röra sig om personnamn, e-postadresser och yrkestitlar där en kombination av flera personliga uppgifter kan göra innehållet extra känsligt, där innehållet var för sig hade varit ganska oproblematiskt.

Uppdateringen är planerad till början av 2022.